L K S Diagnostics Karkhana

  • Karkhana, Secunderabad, Telangana, India
  • 040 2774 2020
  • 9AM–10PM

L K S Diagnostics Karkhana, Plot Number 13, Rajiv Gandhi Rahadari, Vikrampuri, New Vasavi Nagar, Karkhana, Secunderabad, Telangana 500009.

Related Listings