Pushpak Bus Timings From Uppal to Airport

Pushpak Bus Timings From Uppal to Airport

 ROUTE A1 :   SEC’BAD TO RGIA (VIA: LB NAGAR)
FARE
FROM (Rs) TIMINGS
4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.30
SECUNDERABAD 250.00 12.30 13.30 15.00 16.00 17.00 17.45 18.00
19.00 19.45 20.30 21.30 21.45 22.30 23.30
4.10 5.10 6.10 7.10 8.10 9.10 10.40
TARNAKA   250.00 12.40 13.40 15.10 16.10 17.10 17.55 18.10
      19.10 19.55 20.40 21.40 21.55 22.40 23.40
      4.20 5.20 6.20 7.20 8.20 9.20 10.50
UPPAL   200.00 12.50 13.50 15.20 16.20 17.20 18.05 18.20
      19.20 20.05 20.50 21.50 22.05 22.50 23.50
      4.40 5.40 6.40 7.40 8.40 9.40 11.10
L.B.NAGAR 200.00 13.10 14.10 15.40 16.40 17.40 18.25 18.40
19.40 20.25 21.10 22.10 22.25 23.10 0.10
5.30 6.30 7.30 8.30 9.30 10.30 12.00
RGIA (ARRIVAL) 0.00 14.00 15.00 16.30 17.30 18.30 19.15 19.25
20.30 21.15 22.00 23.00 23.15 0.00 0.10

 

ROUTE A1 :     RGIA TO SEC’BAD (VIA:- LB NAGAR)
FARE
FROM (Rs) TIMINGS
3.30 4.30 5.30 6.15 6.45 7.30 8.30
RGIA 0.00 9.30 10.30 11.30 13.30 15.00 16.00 17.30
18.30 19.30 19.45 20.30 21.30 22.30 23.30
4.20 5.20 6.20 7.05 7.35 8.20 9.20
L.B.NAGAR 200.00 10.20 11.20 12.20 14.20 15.50 16.50 18.20
19.20 20.20 20.35 21.20 22.20 23.20 0.20
4.40 5.40 6.40 7.25 7.55 8.40 9.40
UPPAL 200.00 10.40 11.40 12.40 14.40 16.10 17.10 18.40
    19.40 20.40 20.55 21.40 22.40 23.40 0.40
    4.50 5.50 6.50 7.35 8.05 8.50 9.50
TARNAKA 250.00 10.50 11.50 12.50 14.50 16.20 17.20 18.50
    19.50 20.50 21.05 21.50 22.50 23.50 0.50
    5.00 6.00 7.00 7.45 8.15 9.00 10.00
SEC’BAD(ARRIVAL) 250.00 11.00 12.00 13.00 15.00 16.30 17.30 19.00
20.00 21.00 21.15 22.00 23.00 0.00 1.00

 

Complete List of Pushpak Timings
Pushpak Bus Timings From Kukatpally to Airport
Pushpak Bus Timings from LB Nagar to Airport
Pushpak Bus Contact Number
MGBS to Shamshabad Airport Bus Timings
Pushpak Bus Timings from Gachibowli to Airport
Pushpak Bus Stop Hyderabad Telangana